alqumit

24 år gammal, kommer ursprungligen från Syrien men söker nu asyl i Sverige. Alqumit är en av utställarna som kommer att medverka i utställningen Engsö Slott <3 Framtiden som visas på Engsö Slott mellan den 1 juli och 14 augusti.

Så här berättar Alqumit själv om sitt skapande:
”In my work, I have frequently returned to mythology not only to draw inspiration from a rich body of symbols and signs, but also to read the present, through sketching, and how its tensions and openings may relate to my and others’ personal experiences and challenges.”