Engsö slott har flera möjligheter för bröllop, fester och andra trevliga events!

För festnätter som aldrig vill ta slut ...
Engsö Slott har anor ändå från 1100-talet. Till- och ombyggnationer gjordes på 1400-, 1600- och 1700-talen. Detta möjliggör nedslag i vitt skilda epoker i slottets historia som bakgrund för en spännande temafest, allt efter era önskemål.

Slottet består av fyra våningar om vardera ca 400 kvm. På andra våningen ligger vår stora matsal som rymmer 130 sittande matgäster. På tredje våningen ligger vår vackra balsal, och i hela slottet sägs det att det spökar! I hela slottet finns välbevarade trägolv i original från 1700-talet, och väggarna smyckas av praktfulla konstverk. Detta skapar både förutsättningar och begränsningar för en fantastisk fest.

hovsalenDärför har vi rustat en festlokal i ett gammalt stall från 1600-talet som numera går under namnet ”Hovsalen”. Här är det bara fantasin som sätter gränserna. Hovsalen hyr man, och sedan ordnar man festen precis som man vill ha den. Här ryms ca 150 gäster.

För mer information om priser, bokning mm. vänligen kontakta oss på info@engso.se

The Hoof Hall

Engsö Castle has several opportunities for weddings, parties and other nice events!

För festnätter som aldrig vill ta slut ...

Engsö Castle dates back to the 1100s. Additions and rebuilds were made in the 1400s, 1600s and 1700s. This allows for a break in widely different eras in the history of the castle as a backdrop for an exciting theme party, according to your wishes. The castle consists of four floors of about 400 sqm each. On the second floor is our large dining room which seats 130 sitting guests. On the third floor is our beautiful ballroom, and the whole castle is said to be haunting! Throughout the castle there are well-preserved original wooden floors from the 18th century, and the walls are adorned with magnificent works of art.This creates both the conditions and limitations for a fantastic party.

Therefore, we have equipped a party room in an old stable from the 17th century, which now goes by the name ”Hovsalen” or the Hoof Hall. Only the imagination sets the boundaries here. You rent the courtroom, and then you arrange the party just as you want it. About 150 guests can be accommodated here.

For more information about prizes, booking and so on, please contact us at info@engso.se