Vi erbjuder upplevelserik jakt i en helt unik natur

Carl Piper med vildsvin

Engsös natur är en upplevelse i sig. Det bevarade gamla odlingslandskapet medför en bruten terräng med naturligt avgränsade såtar. Engsö är och har alltid varit viltrikt. Vi vårdar våra stammar noga genom väl avvägd avskjutning och generös fodring vintertid.

Vi är stolta över att vi kan erbjuda många olika viltslag. Här finns en omfattande dovhjortsstam, en mycket fin rådjursstam, periodvis en fin kronviltstam och en växande population vildsvin.  Markerna håller trofédjur av såväl dovhjort som rådjur och vildsvin. I den magnifika våtmarken nedan slottet finns det all sorts sjöfågel och där erbjuds fina tillfällen till traditionella kvällsträck på vilda gräsänder.