Jakten är omfattande

Jakten bedrivs inom Engsö Naturreservat på en areal omfattande 2 300 ha. Totalt har vi ungefär  20 såtar, varav 12 är lämpade för  större drevjakter. Det innebär att vi utan problem kan jaga utan att störa viltet så mycket att de inte längre trivs på marken.

Totalt sett genomför vi 6 stora drevjakter per år. Dessa  sprids över  perioden 1 oktober  – 31 januari för att minimera jakttrycket och maximera utfallet av jakttillfällena. Övrig jakt genomförs som pyrschjakt för att minimera störningen  i markerna.

Vi prioriterar händelserika jaktdagar och säkerhet

Under stora drevjakter brukar vi jaga 3 till 4 drev per dag. Vi finner störst glädje i händelserik jakt med fart och fläkt. Dreven är maximalt en timme långa, och vi prioriterar snabba omställningar. Flertalet av våra medhjälpare arbetar professionellt  som hundförare, vilket garanterar en händelserik jakt med högsta kvalitet på såväl drev som eftersök.

Stor kraft läggs på planering, förberedelse och säkerhet så att våra gäster känner sig trygga och säkra. Vi har alltid en noggrann genomgång av såväl dagens jakt som säkerhetsregler på morgonen. För att underlätta för skyttarna förenklar vi avskjutningsregler så långt det är möjligt.

Realistiska förväntningar

En helt realistisk målsättningen är att 10-12 skyttar skall nedlägga 10-15 vilt på de stora drevjakterna. På Engsö behöver man inte skjuta i tveksamma lägen då det oftast dyker upp nya tillfällen under en jaktdag.