För mer info. se https://www.facebook.com/events/2803214379708172/