Bra att veta innan ankomst

Engsö Slottsmuseum är fördelat på fyra av slottets sex våningar. Trappsteg till entré och mellan de olika våningarna. Höga trösklar och ojämna golv på alla våningar. Ledstång finns i trappan inomhus.

Med anledning av den känsliga miljön är det inte tillåtet att ta med stora väskor eller ryggsäckar upp i slottet.

Hiss saknas, men ramp finns att lägga ut så bottenvåningen är tillgänglig för rullstolar, rullatorer och barnvagnar. På bottenvåningen ligger slottscaféet i det gamla slottsköket. Caféet ligger på bottenvåningen i det gamla slottsköket. Framför slottet ligger caféets uteservering. Uteserveringen är lättillgänglig för alla, och vid behov erbjuds bordsservering. Förbokas förtäring ska eventuella födoämnesallergier eller andra önskemål avseende kosten meddelas vid bokningstillfället.

Toaletterna ligger bakom slottet i en fristående byggnad; det gamla kabinettet. Tillgänglighetsanpassad toalett finns, liksom skötbord. En permanent ramp leder till toaletterna.

Hundar är välkomna, även upp i slottet om hunden kan bäras. Ledarhundar är välkomna överallt, undantaget in i slottsköket. Det gäller alla hundar.

Assistent och ledsagare får följa med in i slottet kostnadsfritt.

Grusad parkeringsplats utan markerade parkeringsrutor. Rymmer ca 70 bilar. Ingen parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrade finns men besökare som har svårt att gå den ca 250 meter långa promenaden till Engsö Slott & café är välkomna att köra fram till slottet.


Guidade visningar erbjuds vid anvisade tider och vid förbokning.

För mer information om öppettider, priser, bokningsregler och annan information vänligen kontakta oss på info@engso.se

Good to know before arrival

The Engsö Castle Museum is spread over four of the castle’s six floors. Steps to the entrance and between the different floors. High thresholds and uneven floors on all floors. Handrail is located on the stairs indoors.

Due to the sensitive environment, it is not allowed to bring large bags or backpacks into the castle museum.

There are no lifts, but a ramp is available so the ground floor is accessible for wheelchairs and strollers. On the ground floor is the castle café in the old kitchen. In front of the castle is the cafe’s outdoor seating. The outdoor seating is easily accessible to everyone, and table service is offered if needed. If a meal is booked in advance, any food allergies or other wishes regarding the diet must be announced at the time of booking.

The toilets are located behind the castle in a detached building; the old cabinet. Accessible toilets are available, as well as a changing table for babies and toddlers. A permanent ramp leads to the toilets.

Dogs are welcome, even in the castle if the dog can be carried. Guide dogs are welcome everywhere, except in the castle kitchen. This applies to all dogs.

Assistants and aids may accompany you in to the castle museum free of charge.

Graveled parking without marked parkingspaces. Holds about 70 cars. There is no parking space reserved for disabled people, but visitors who find it difficult to walk the approximately 250 meters long walk to Engsö Castle & café are welcome to drive to the castle.

Guided tours are offered at designated times and after prebooking.

For more information about opening hours, prices, booking rules and other information please contact us at info@engso.se